RoháčekRimanom12,7

Rimanom 12:7

List Rimanom

buď službu, ver­ný v službe; buď ten, kto učí, v učení;


Verš v kontexte

6 A majúc roz­diel­ne dary, podľa milos­ti, ktorá nám je daná, buď proroc­tvo, nech je v úmere s vierou; 7 buď službu, ver­ný v službe; buď ten, kto učí, v učení; 8 buď kto na­pomína, v na­pomínaní; ten, kto sa sdieľa, v pros­tote; kto je pred­stavený, v pil­nos­ti; kto činí milo­sr­den­stvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

7 buď službu, ver­ný v službe; buď ten, kto učí, v učení;

Evanjelický

7 kto dar služby, nech slúži; kto dar vy­učovania, nech vy­učuje;

Ekumenický

7 ak má nie­kto dar služby, nech slúži, ak má nie­kto dar vy­učovania, nech vy­učuje.

Bible21

7 kdo má službu, ať slouží; kdo je uči­tel, ať učí;