RoháčekRimanom12,6

Rimanom 12:6

List Rimanom

A majúc roz­diel­ne dary, podľa milos­ti, ktorá nám je daná, buď proroc­tvo, nech je v úmere s vierou;


Verš v kontexte

5 tak aj my mnohí sme jed­ným telom v Kris­tovi, ale jed­not­live jed­ni druhých údami. 6 A majúc roz­diel­ne dary, podľa milos­ti, ktorá nám je daná, buď proroc­tvo, nech je v úmere s vierou; 7 buď službu, ver­ný v službe; buď ten, kto učí, v učení;

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

6 A majúc roz­diel­ne dary, podľa milos­ti, ktorá nám je daná, buď proroc­tvo, nech je v úmere s vierou;

Evanjelický

6 Keďže však máme roz­ličné dary podľa milos­ti, ktorá nám je daná: kto má proroc­tvo, nech (ono) sú­hlasí s vierou;

Ekumenický

6 Máme však roz­ličné dary podľa milos­ti, ktorá nám bola daná. Ak má nie­kto dar proroc­tva, nech je v súlade s vierou,

Bible21

6 Pod­le mi­losti, jíž se nám do­stalo, má­me roz­dílné da­ry: kdo má pro­ro­ctví, ať je užívá v soula­du s vírou;