RoháčekRimanom12,21

Rimanom 12:21

List Rimanom

Nedaj sa pre­máhať zlému, ale pre­máhaj dob­rým zlé.


Verš v kontexte

19 Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán. 20 A tak keď je hlad­ný tvoj ne­priateľ, na­kŕm ho; keď je smäd­ný, na­poj ho; lebo to robiac shr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu. 21 Nedaj sa pre­máhať zlému, ale pre­máhaj dob­rým zlé.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

21 Nedaj sa pre­máhať zlému, ale pre­máhaj dob­rým zlé.

Evanjelický

21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale zlé pre­máhaj dob­rom!

Ekumenický

21 Nedaj sa pre­môcť zlému, ale dob­rom pre­máhaj zlé.

Bible21

21 Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dob­rem.