RoháčekRimanom12,20

Rimanom 12:20

List Rimanom

A tak keď je hlad­ný tvoj ne­priateľ, na­kŕm ho; keď je smäd­ný, na­poj ho; lebo to robiac shr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu.


Verš v kontexte

19 Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán. 20 A tak keď je hlad­ný tvoj ne­priateľ, na­kŕm ho; keď je smäd­ný, na­poj ho; lebo to robiac shr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu. 21 Nedaj sa pre­máhať zlému, ale pre­máhaj dob­rým zlé.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

20 A tak keď je hlad­ný tvoj ne­priateľ, na­kŕm ho; keď je smäd­ný, na­poj ho; lebo to robiac shr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu.

Evanjelický

20 Na­opak: ak je tvoj ne­priateľ hlad­ný, na­kŕm ho; ak je smäd­ný, na­poj ho; lebo keď tak urobíš, žeravé uhlie zhr­nieš mu na hlavu.

Ekumenický

20 Na­opak, ak je tvoj ne­priateľ hlad­ný, daj mu jesť, ak je smäd­ný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhr­nieš na hlavu.

Bible21

20 Právě naopak: „Hladoví-li tvůj ne­pří­tel, dej mu jíst, a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, shrneš mu na hlavu žhavé uhlí.“