RoháčekRimanom12,19

Rimanom 12:19

List Rimanom

Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán.


Verš v kontexte

18 Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi. 19 Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán. 20 A tak keď je hlad­ný tvoj ne­priateľ, na­kŕm ho; keď je smäd­ný, na­poj ho; lebo to robiac shr­nieš žeravé uhlie na jeho hlavu.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

19 Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán.

Evanjelický

19 ne­pom­stite sa, milovaní, ale ponechaj­te to hnevu (Božiemu) - lebo je na­písané: Mne pat­rí po­msta, ja od­platím; hovorí Pán.

Ekumenický

19 Milovaní, ne­pom­stite sa sami, ale daj­te mies­to hnevu. Veď je na­písané: Mne pat­rí po­msta, ja od­platím, hovorí Pán.

Bible21

19 Nem­stě­te se sa­mi, mi­lovaní, ale dej­te místo hněvu – je pře­ce psáno: „Má je po­msta, já zjednám odpla­tu, praví Hospodin.“