RoháčekRimanom12,18

Rimanom 12:18

List Rimanom

Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi.


Verš v kontexte

17 Nebuďte roz­um­ní sami u seba, ni­komu ne­odp­lacujúc zlého za zlé, pre­mýšľajúc o tom, čo je dobré pred všet­kými ľuďmi. 18 Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi. 19 Nie sami sa po­mstiac, milovaní, ale daj­te mies­to hnevu, lebo je na­písané: Mne po­msta; ja od­platím, hovorí Pán.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

18 Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi.

Evanjelický

18 Ak je možné, na­koľko je na vás, maj­te po­koj so všet­kými ľuďmi,

Ekumenický

18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všet­kými ľuďmi.

Bible21

18 Pokud záleží na vás, měj­te se vše­mi lid­mi pokoj.