RoháčekRimanom12,15

Rimanom 12:15

List Rimanom

Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi;


Verš v kontexte

14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte. 15 Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi; 16 jed­no a to is­té na­vzájom na­proti sebe smýšľajúci; nie mys­liaci na vy­soké veci, ale níz­ke nech vás zau­jíma.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

15 Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi;

Evanjelický

15 Raduj­te sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi!

Ekumenický

15 Raduj­te sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi.

Bible21

15 Ra­duj­te se s ra­dující­mi, plač­te s plačící­mi.