RoháčekRimanom12,13

Rimanom 12:13

List Rimanom

v po­trebách svätých sa sdieľajúci, za po­hos­tin­nosťou sa ženúci.


Verš v kontexte

12 v nádeji sa radujúci, v súžení tr­pez­liví, na mod­lit­be zo­tr­vávajúci, 13 v po­trebách svätých sa sdieľajúci, za po­hos­tin­nosťou sa ženúci. 14 Dob­rorečte tým, ktorí vás prena­sledujú; dob­rorečte a ne­zlorečte.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

13 v po­trebách svätých sa sdieľajúci, za po­hos­tin­nosťou sa ženúci.

Evanjelický

13 k po­trebám svätých ochot­ní, k hosťom po­hos­tin­ní.

Ekumenický

13 Maj­te účasť na po­trebách svätých. Voči cudzím buďte po­hos­tin­ní.

Bible21

13 přispívej­te svatým v nou­zi, věnuj­te se po­hostinnosti.