RoháčekRimanom12,12

Rimanom 12:12

List Rimanom

v nádeji sa radujúci, v súžení tr­pez­liví, na mod­lit­be zo­tr­vávajúci,


Verš v kontexte

11 v prácach nie leniví, duchom vrúci, Pánovi slúžiaci, 12 v nádeji sa radujúci, v súžení tr­pez­liví, na mod­lit­be zo­tr­vávajúci, 13 v po­trebách svätých sa sdieľajúci, za po­hos­tin­nosťou sa ženúci.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

12 v nádeji sa radujúci, v súžení tr­pez­liví, na mod­lit­be zo­tr­vávajúci,

Evanjelický

12 veseľte sa v nádeji, v súžení buďte tr­pez­liví, v mod­lit­be vy­trvalí,

Ekumenický

12 Raduj­te sa v nádeji. V súžení buďte tr­pez­liví, v modlitbe vy­trvalí.

Bible21

12 v na­dě­ji ra­dostní, v soužení trpě­liví, v mod­lit­bě vy­trvalí,