RoháčekRimanom12,1

Rimanom 12:1

List Rimanom

Prosím vás tedy, bratia, pre rôz­ne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, roz­um­nú to vašu svätos­lužbu.


Verš v kontexte

1 Prosím vás tedy, bratia, pre rôz­ne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, roz­um­nú to vašu svätos­lužbu. 2 A ne­pripodobňuj­te sa tomuto svetu, ale sa premeňte ob­novením svojej mys­li, aby ste zkúšali, čo je vôľa Božia, to, čo je dobré, ľúbe a do­konalé! 3 Lebo hovorím skr­ze milosť, ktorá mi je daná, každému, kto je medzi vami, aby ne­mys­lel vy­ššie nad to, čo treba mys­lieť, ale aby mys­lel tak, že by roz­um­ne mys­lel, každý podľa toho, jako jed­nému každému Bôh udelil mieru viery.

späť na Rimanom, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Prosím vás tedy, bratia, pre rôz­ne milosrdenstvo Božie, žeby ste ta dali svoje telá v živú obeť svätú a ľúbu Bohu, roz­um­nú to vašu svätos­lužbu.

Evanjelický

1 Prosím vás teda, bratia, pre milo­sr­den­stvo Božie, vy­dávaj­te svoje telá v živú, svätú, Bohu príjem­nú obeť, vašu roz­um­nú službu Bohu.

Ekumenický

1 Po­vzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milo­sr­den­stvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjem­nú obetu, ako svoju duchov­nú boho­službu.

Bible21

1 Pro Boží mi­lo­sr­den­ství vás vy­zývám, bratři, abys­te vy­dáva­li své živo­ty Bohu jako živou, sva­tou a příjemnou oběť; to bude vaše pravá bo­ho­s­luž­ba.