RoháčekRimanom11,29

Rimanom 11:29

List Rimanom

Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milos­ti a svoj­ho po­volania.


Verš v kontexte

28 Tak podľa evan­jelia nepriateľmi pre vás, ale podľa vy­volenia milovaní pre ot­cov. 29 Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milos­ti a svoj­ho po­volania. 30 Lebo zrov­na tak, ako ste aj vy kedysi ne­pos­lúchali Boha, ale teraz ste došli milo­sr­den­stva ich ne­pos­lušnosťou,

späť na Rimanom, 11

Príbuzné preklady Roháček

29 Lebo nijakým činom neželie Bôh darov svojej milos­ti a svoj­ho po­volania.

Evanjelický

29 Lebo Boh neľutuje dary milos­ti a po­volanie.

Ekumenický

29 Veď ne­od­volateľné sú Božie dary milos­ti a po­volanie.

Bible21

29 Bůh ne­li­tuje svých darů a po­vo­lání!