RoháčekRimanom10,9

Rimanom 10:9

List Rimanom

Lebo keď vy­znáš Pána Ježiša svojimi ús­tami a uveríš vo svojom srd­ci, že ho Bôh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený.


Verš v kontexte

8 Ale čo hovorí z viery spraved­livosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ús­tach a v tvojom srd­ci. To jest to slovo viery, ktoré kážeme. 9 Lebo keď vy­znáš Pána Ježiša svojimi ús­tami a uveríš vo svojom srd­ci, že ho Bôh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený. 10 Lebo srd­com sa verí na spraved­livosť, a ús­tami sa vy­znáva na spasenie.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

9 Lebo keď vy­znáš Pána Ježiša svojimi ús­tami a uveríš vo svojom srd­ci, že ho Bôh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený.

Evanjelický

9 Ak ús­tami vy­znávaš Pána Ježiša a v srd­ci veríš, že Ho Boh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený;

Ekumenický

9 Pre­tože ak svojimi ús­tami vy­znáš Ježiša ako Pána a vo svojom srd­ci uveríš, že Boh ho vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený.

Bible21

9 Vy­znáš-li svý­mi ús­ty, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srd­ci, že ho Bůh vzkřísil z mrt­vých, bu­deš spa­sen.