RoháčekRimanom10,3

Rimanom 10:3

List Rimanom

Lebo ne­znajúc spraved­livos­ti Božej a hľadajúc po­staviť svoju vlast­nú spraved­livosť ne­pod­riadili sa spraved­livos­ti Božej.


Verš v kontexte

2 Lebo im dávam svedoc­tvo, že majú hor­livosť Božiu, ale nie podľa pravého po­znania. 3 Lebo ne­znajúc spraved­livos­ti Božej a hľadajúc po­staviť svoju vlast­nú spraved­livosť ne­pod­riadili sa spraved­livos­ti Božej. 4 Lebo koniec zákona je Kris­tus na spraved­livosť každému veriacemu.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

3 Lebo ne­znajúc spraved­livos­ti Božej a hľadajúc po­staviť svoju vlast­nú spraved­livosť ne­pod­riadili sa spraved­livos­ti Božej.

Evanjelický

3 keďže ne­poz­najú spravod­livosť Božiu a snažia sa uplatňovať svoju, ne­pod­dali sa spravod­livos­ti Božej.

Ekumenický

3 Pre­tože ne­poz­najú Božiu spravod­livosť a usilujú sa uplat­niť svoju spravod­livosť, ne­pod­robili sa Božej spravod­livos­ti.

Bible21

3 Je­likož ne­znají Boží sprave­dlnost, snaží se udržet svou vlastní sprave­dlnost, místo aby se pod­da­li té Boží.