RoháčekRimanom10,17

Rimanom 10:17

List Rimanom

Tak teda viera z počutia a počutie skr­ze slovo Božie.


Verš v kontexte

16 Ale nie všet­ci po­slúch­li evan­jelium. Lebo Izai­áš hovorí: Pane, kto uveril našej zves­ti? 17 Tak teda viera z počutia a počutie skr­ze slovo Božie. 18 Ale hovorím: Či ozaj ne­počuli? Áno: Ich zvuk sa roz­niesol po celej zemi a ich slová do končín obyd­lenej zeme.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Tak teda viera z počutia a počutie skr­ze slovo Božie.

Evanjelický

17 Teda viera je z počúvania skr­ze slovo Kris­tovo.

Ekumenický

17 Teda viera je z hlásania, a hlásanie z Kristovho slova.

Bible21

17 Ví­ra je tedy ze slyšení zprávy a tou zprávou je slovo Kri­stovo.