RoháčekRimanom10,11

Rimanom 10:11

List Rimanom

Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.


Verš v kontexte

10 Lebo srd­com sa verí na spraved­livosť, a ús­tami sa vy­znáva na spasenie. 11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený. 12 Lebo nieto roz­dielu medzi Židom a Grékom, lebo ten is­tý Pán je Pánom všetkých, bohatý na­proti všet­kým, ktorí ho vzývajú.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

Evanjelický

11 Pís­mo totiž hovorí: Ktokoľvek verí v Neho, nebude za­han­bený.

Ekumenický

11 Pís­mo totiž hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

Bible21

11 Vž­dyť Písmo říká: „Kdoko­li v něj věří, se jis­tě nezklame.“