RoháčekRimanom10,10

Rimanom 10:10

List Rimanom

Lebo srd­com sa verí na spraved­livosť, a ús­tami sa vy­znáva na spasenie.


Verš v kontexte

9 Lebo keď vy­znáš Pána Ježiša svojimi ús­tami a uveríš vo svojom srd­ci, že ho Bôh vzkriesil z mŕt­vych, budeš spasený. 10 Lebo srd­com sa verí na spraved­livosť, a ús­tami sa vy­znáva na spasenie. 11 Lebo Pís­mo hovorí: Ni­kto, kto verí v neho, nebude za­han­bený.

späť na Rimanom, 10

Príbuzné preklady Roháček

10 Lebo srd­com sa verí na spraved­livosť, a ús­tami sa vy­znáva na spasenie.

Evanjelický

10 lebo srd­com veríme na spravod­livosť a ús­tami vy­znávame na spasenie.

Ekumenický

10 Lebo srd­com veríme v spravodlivosť, ale ús­tami vy­znávame spásu.

Bible21

10 Ví­ra v srd­ci vede ke sprave­dlnosti, vy­znání ús­ty pak vede ke spáse.