RoháčekRimanom1,4

Rimanom 1:4

List Rimanom

určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi,


Verš v kontexte

3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela 4 určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi, 5 skr­ze ktorého sme do­stali milosť a apoštols­tvo cieľom po­slušnos­ti viery medzi všet­kými národami za jeho meno,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

4 určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi,

Evanjelický

4 ktorý je podľa Ducha svätos­ti ustanovený od vzkriesenia z mŕt­vych ako Boží Syn s mocou - o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi;

Ekumenický

4 a podľa Ducha svätos­ti je ustanovený od vzkriesenia z mŕtvych ako Boží Syn s mocou, evan­jelium o Ježišovi Kris­tovi, našom Pánovi.

Bible21

4 Du­chem svatým však byl Boží Syn, jak se mo­cně ukázalo jeho vzkříšením z mrt­vých – o našem Pánu Ježíši Kri­stu.