RoháčekRimanom1,3

Rimanom 1:3

List Rimanom

o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela


Verš v kontexte

2 ktoré vo­pred za­sľúbil skr­ze svojich prorokov vo svätých pís­mach 3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela 4 určenom Synovi Božom v moci podľa ducha svätos­ti zo zmŕtvychvstania mŕt­vych, o Ježišu Kris­tovi, našom Pánovi,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 o svojom Synovi, pošlom zo semena Dávidov­ho podľa tela

Evanjelický

3 o Jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z po­tom­stva Dávidov­ho,

Ekumenický

3 evan­jelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho po­tom­stva

Bible21

3 Toto evange­li­um je o jeho Synu – který tělem po­cházel z Davi­dova se­mene,