RoháčekRimanom1,27

Rimanom 1:27

List Rimanom

a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe.


Verš v kontexte

26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode, 27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe. 28 A jako ne­uz­návali za hod­né a po­treb­né mať Boha v pravej známos­ti, tak ich aj Bôh vy­dal v ne­o­svedčenú myseľ prevrátenú, aby robili to, čo sa ne­pat­rí,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

27 a podob­ne aj mužs­kého po­hlavia osoby opustiac prirodzené po­užívanie ženy roz­pálili sa vo svojej h­riešnej žiadosti na­vzájom na­proti sebe, mužovia s mužmi páchajúc haneb­nosť a od­platu, jaká bola treba za ich šialený blud, do­stávajúc sami na sebe.

Evanjelický

27 a podob­ne aj mužovia zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa vášňou medzi sebou: mužovia s mužmi páchali haneb­nosť a za svoje po­blúdenie sami na sebe nies­li od­platu, akú si za­slúžili.

Ekumenický

27 Podob­ne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a roz­pálili sa roz­košníc­kou vášňou jeden voči druhému; muži s mužmi páchali haneb­nos­ti a sami na sebe si od­nies­li za­slúženú od­platu za svoje po­blúdenie.

Bible21

27 Stejně tak muži opusti­li při­ro­zené ob­cování se ženou a vzplá­li touhou k sobě navzájem; muži pá­chají ne­styda­tost s muži a za svou zvrácenost na sebe přivádějí ne­vy­hnu­telnou odpla­tu.