RoháčekRimanom1,25

Rimanom 1:25

List Rimanom

jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň.


Verš v kontexte

24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň. 26 Pre­to ich Bôh vy­dal do haneb­ných náruživos­tí, lebo aj ich žen­ského po­hlavia osoby premenili prirodzené po­užívanie seba na také, ktoré je proti prírode,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň.

Evanjelický

25 všet­ci tí, čo prav­du Božiu za­menili za lož, uc­tievali stvorené veci a im slúžili na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen.

Ekumenický

25 Božiu prav­du za­menili za lož a úc­tu a službu pre­ukazovali stvoren­stvu na­mies­to Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný naveky. Amen.

Bible21

25 když vy­měni­li Boží prav­du za lež a cti­li stvoření a slouži­li mu radě­ji než­li Stvoři­te­li, který je požeh­naný navěky. Amen.