RoháčekRimanom1,24

Rimanom 1:24

List Rimanom

Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou,


Verš v kontexte

23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov. 24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou, 25 jako takí, ktorí pre­menili prav­du Božiu na lož a radšej sťa Boha ctili a boho­slúžili stvoreniu než Stvoriteľovi, ktorý je požeh­naný na veky. Ameň.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

24 Pre­to ich tiež aj Bôh ta vy­dal v žiados­tiach ich srd­ca do nečis­toty, aby prz­nili svoje telá medzi sebou,

Evanjelický

24 Pre­to ich Boh so žiadosťami ich sŕdc vy­dal nečis­tote, aby si medzi sebou zne­ucťovali svoje telá,

Ekumenický

24 Pre­to pre túžby ich sŕdc vy­dal ich Boh na­pos­pas nečis­tote, takže sami zne­ucťovali vlast­né telá.

Bible21

24 Bůh je pro­to vy­dal nečisto­tě, po níž v srd­ci touži­li, aby si navzájem przni­li tě­la,