RoháčekRimanom1,22

Rimanom 1:22

List Rimanom

hovoriac o sebe, že sú múd­ri, stali sa bláz­nami


Verš v kontexte

21 Pre­tože po­znajúc Boha ne­o­slavovali ho jako Boha ani mu neďakovali, ale zmár­niveli vo svojich myšlien­kach, a za­tem­nilo sa ich nerozum­né srd­ce, 22 hovoriac o sebe, že sú múd­ri, stali sa bláz­nami 23 a za­menili slávu ne­porušiteľného Boha za podob­nosť ob­razu porušiteľného človeka i vtákov i št­vor­nohých t­vorov i zemep­lazov.

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 hovoriac o sebe, že sú múd­ri, stali sa bláz­nami

Evanjelický

22 Vy­dávali sa za múd­rych a stali sa bláz­nami,

Ekumenický

22 Tvr­dili, že sú múd­ri, a stali sa bláz­nami.

Bible21

22 Pro­hlašují se za moud­ré, ale jsou blázni.