RoháčekRimanom1,17

Rimanom 1:17

List Rimanom

Lebo spraved­livosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je na­písané: Ale spraved­livý bude žiť z viery.


Verš v kontexte

16 Lebo sa nehan­bím za evan­jelium Kris­tovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, Židovi pred­ne i Grékovi. 17 Lebo spraved­livosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je na­písané: Ale spraved­livý bude žiť z viery. 18 Lebo hnev Boží sa zjavuje s neba na každú bez­božnosť a ne­právosť ľudí, ktorí za­držujú prav­du ne­právosťou,

späť na Rimanom, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Lebo spraved­livosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, jako je na­písané: Ale spraved­livý bude žiť z viery.

Evanjelický

17 Zjavuje sa v ňom zais­te spravod­livosť Božia z viery pre vieru, ako je na­písané: Spravod­livý z viery bude žiť.

Ekumenický

17 Pre­tože v ňom sa zjavuje Božia spravod­livosť z viery pre vieru, ako je na­písané: Ten, čo je z viery spravod­livý, bude žiť.

Bible21

17 V něm se to­tiž zje­vuje Boží sprave­dlnost z ví­ry k víře, jak je psáno: „Sprave­dlivý pak bude žít z víry.“