RoháčekPríslovia9,4

Príslovia 9:4

Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez roz­umu, hovorí:


Verš v kontexte

3 roz­pos­lala svoje devy a volá na naj­vyšších mies­tach výšin mes­ta:
4 Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez roz­umu, hovorí:
5 Poďte, jedz­te z môj­ho chleba a pite z vína, k­torého som na­miešala.

späť na Príslovia, 9

Príbuzné preklady Roháček

4 Ten, kto je hlúpy, nech sa uchýli sem! A tomu, kto je bez roz­umu, hovorí:

Evanjelický

4 Kto je ne­skúsený, nech pri­stúpi sem! Komu chýba roz­um, tomu hovorí:

Ekumenický

4 Kto je pros­toduchý, nech za­bočí sem! Nerozum­ným hovorí:

Bible21

4 „Kdo je zma­tený, ať při­jde ke mně!“ Ty, kterým chybí ro­zum, vy­zývá: