RoháčekPríslovia4,8

Príslovia 4:8

Vy­vyšuj ju, a po­výši ťa; bude ťa ctiť, keď ju ob­jímeš.


Verš v kontexte

7 Začiatok je múd­rosť; nadobud­ni múd­ros­ti a za všet­ko svoje imanie nadobud­ni roz­um­nos­ti.
8 Vy­vyšuj ju, a po­výši ťa; bude ťa ctiť, keď ju ob­jímeš.
9 Dá tvojej hlave veniec miloty a ob­darí ťa krás­nou korunou.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Vy­vyšuj ju, a po­výši ťa; bude ťa ctiť, keď ju ob­jímeš.

Evanjelický

8 Vy­soko si ju váž a ona ťa vy­výši, do­pomôže ti ku cti, ak ju pri­vinieš.

Ekumenický

8 Po­vznes ju a po­výši ťa, poc­tí ťa, ak si ju pri­vinieš.

Bible21

8 Važ si jí a ona vy­výší tě, poctí tě, když ji k sobě přivi­neš.