RoháčekPríslovia4,2

Príslovia 4:2

Lebo vám dávam dob­ré na­učenie; ne­opus­tite môj­ho zákona.


Verš v kontexte

1 Počuj­te, synovia, kázeň ot­covu a po­zoruj­te, aby ste po­znali roz­um­nosť.
2 Lebo vám dávam dob­ré na­učenie; ne­opus­tite môj­ho zákona.
3 Lebo som bol synom svoj­ho ot­ca, út­ly a jediný pred svojou mat­kou.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 Lebo vám dávam dob­ré na­učenie; ne­opus­tite môj­ho zákona.

Evanjelický

2 lebo vám dávam dob­ré po­učenie. Ne­opúšťaj­te moje učenie!

Ekumenický

2 Veď vám dávam dob­ré po­učenie, ne­opúšťaj­te pre­to moju náuku!

Bible21

2 Skvělé po­znání vám to­tiž nabízím; neopouštějte mé učení.