RoháčekPríslovia4,19

Príslovia 4:19

Ces­ta bez­božných je ako mrákava; ne­vedia, o čo zavadia a klesnú.


Verš v kontexte

18 Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.
19 Ces­ta bez­božných je ako mrákava; ne­vedia, o čo zavadia a klesnú.
20 Môj synu, po­zoruj na moje slová; na­kloň svoje ucho k mojim rečiam.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 Ces­ta bez­božných je ako mrákava; ne­vedia, o čo zavadia a klesnú.

Evanjelický

19 Ces­ta bez­božných je ako te­mrava, ne­vedia, o čo sa po­tknú.

Ekumenický

19 Chod­ník bez­božníkov je sťa tem­nota, ne­vedia, na čom sa po­tknú.

Bible21

19 Ces­ta da­re­báků však tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší.