RoháčekPríslovia4,18

Príslovia 4:18

Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.


Verš v kontexte

17 Pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno ukrut­nos­tí.
18 Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.
19 Ces­ta bez­božných je ako mrákava; ne­vedia, o čo zavadia a klesnú.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

18 Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.

Evanjelický

18 No chod­ník spravod­livých je ako ús­vit, ktorého jas ras­tie až do bieleho dňa.

Ekumenický

18 Chod­ník spravod­livých je ako svet­lo brieždenia, ktorého jas pre­chádza do pl­ného dňa.

Bible21

18 Stez­ka sprave­dlivých jak paprsek světlavíc a víc září, až se ro­ze­dní.