RoháčekPríslovia4,17

Príslovia 4:17

Pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno ukrut­nos­tí.


Verš v kontexte

16 Lebo ne­spia, ak ne­vykonajú zlého, a nedá im spať, ak ne­privedú niekoho k pádu.
17 Pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno ukrut­nos­tí.
18 Ale stez­ka spraved­livých je ako jas­né svet­lo rána, ktoré svieti viac a viac, do­kiaľ ne­stojí deň na výši.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno ukrut­nos­tí.

Evanjelický

17 pre­tože jedia chlieb bez­božnos­ti a pijú víno násilia.

Ekumenický

17 jedia chlieb zloby a pijú víno násilia.

Bible21

17 Ta­koví se chle­bem da­re­báctví živí, opájejí se vínem nási­lí!