RoháčekPríslovia4,15

Príslovia 4:15

Opus­ti ju, nechoď po nej; od­chýľ sa od nej a obídi.


Verš v kontexte

14 Ne­vchádzaj na stez­ku bez­božných ani nek­ráčaj ces­tou zlost­níkov.
15 Opus­ti ju, nechoď po nej; od­chýľ sa od nej a obídi.
16 Lebo ne­spia, ak ne­vykonajú zlého, a nedá im spať, ak ne­privedú niekoho k pádu.

späť na Príslovia, 4

Príbuzné preklady Roháček

15 Opus­ti ju, nechoď po nej; od­chýľ sa od nej a obídi.

Evanjelický

15 Ne­všímaj si jej, nechoď po nej, vy­hni sa jej a obíď ju!

Ekumenický

15 Vy­hni sa jej a nek­ráčaj po nej, od­vráť sa od nej a obíď ju.

Bible21

15 Va­ruj se jí a ne­choď po ní, odvrať se od ní a jdi pryč!