RoháčekPríslovia30,29

Príslovia 30:29

Toto troje stat­ne vy­kračuje a št­voro chodí str­mo:


Verš v kontexte

28 pavúk pracuje rukami a býva na palácoch kráľových.
29 Toto troje stat­ne vy­kračuje a št­voro chodí str­mo:
30 lev, hr­dina medzi zvieratami, ktorý ne­us­túpi pred ničím;

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

29 Toto troje stat­ne vy­kračuje a št­voro chodí str­mo:

Evanjelický

29 Traja sú, ktorí si ráz­ne vy­kračujú, štyria, ktorí ráz­ne chodia:

Ekumenický

29 Títo traja vznešene vy­kračujú, vlast­ne štyria, čo pyšne po­chodujú:

Bible21

29 Tito tři mají vznešenou chůzia čtyři kráčí nád­herně: