RoháčekPríslovia30,10

Príslovia 30:10

Ne­osoč sluhu pred jeho pánom, aby ti ne­zlorečil, a ty by si sa pre­hrešil!


Verš v kontexte

9 aby som sa ne­na­sýtil a nezap­rel a ne­povedal: Kto je Hos­podin? Alebo aby som ne­schudob­nel a ne­uk­radol a ne­siahol na meno svoj­ho Boha.
10 Ne­osoč sluhu pred jeho pánom, aby ti ne­zlorečil, a ty by si sa pre­hrešil!
11 Je pokolenie, k­toré zlorečí svoj­mu ot­covi a nedob­rorečí svojej materi.

späť na Príslovia, 30

Príbuzné preklady Roháček

10 Ne­osoč sluhu pred jeho pánom, aby ti ne­zlorečil, a ty by si sa pre­hrešil!

Evanjelický

10 Ne­ohováraj ot­roka pred jeho pánom, aby ťa ne­prek­lial, a ty by si sa pre­vinil.

Ekumenický

10 Ne­ohováraj sluhu pred jeho pánom, aby ťa ne­prek­lial, aby si ty neniesol trest.

Bible21

10 Ne­o­sočuj ot­roka před jeho pánem, aby ti ne­zlořečil a abys ne­py­kal!