RoháčekPríslovia3,6

Príslovia 3:6

Po­znávaj ho na všet­kých svojich ces­tách, a on bude urov­návať tvoje stez­ky.


Verš v kontexte

5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.
6 Po­znávaj ho na všet­kých svojich ces­tách, a on bude urov­návať tvoje stez­ky.
7 Nebuď múd­rym vo svojich vlast­ných očiach; boj sa Hos­podina a od­stúp od zlého.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

6 Po­znávaj ho na všet­kých svojich ces­tách, a on bude urov­návať tvoje stez­ky.

Evanjelický

6 Na všet­kých svojich ces­tách Ho po­znávaj a On ti urov­ná chod­níky.

Ekumenický

6 Na všet­kých svojich ces­tách ho po­znávaj a on sám ti urov­ná chod­níky.

Bible21

6 Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stez­ky urovná.