RoháčekPríslovia3,5

Príslovia 3:5

Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.


Verš v kontexte

4 a tak naj­di milosť a výbor­ný roz­um v očiach Boha i ľudí.
5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.
6 Po­znávaj ho na všet­kých svojich ces­tách, a on bude urov­návať tvoje stez­ky.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

Evanjelický

5 Dúfaj v Hos­podina celým svojím srd­com, a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

Ekumenický

5 Dôveruj celým srd­com Hos­podinovi a ne­spoliehaj sa na svoj roz­um.

Bible21

5 Ce­lým svým srd­cem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní ro­zum­nost.