RoháčekPríslovia3,4

Príslovia 3:4

a tak naj­di milosť a výbor­ný roz­um v očiach Boha i ľudí.


Verš v kontexte

3 Nech ťa ne­opus­tia milo­sr­den­stvo a prav­da; pri­viaž si ich na svoje hrd­lo; na­píš si ich na tabuľu svoj­ho srd­ca,
4 a tak naj­di milosť a výbor­ný roz­um v očiach Boha i ľudí.
5 Nadej sa na Hos­podina celým svojím srd­com a ne­spoliehaj sa na svoju roz­um­nosť.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 a tak naj­di milosť a výbor­ný roz­um v očiach Boha i ľudí.

Evanjelický

4 Tak zís­kaš priazeň a obľubu pred Bohom i pred ľuďmi.

Ekumenický

4 a zís­kaš si tak priazeň a dob­rú po­vesť v očiach Boha a ľudí.

Bible21

4 Přízně a uznání teh­dy do­jdešpřed zra­kem li­dí i před Bo­hem.