RoháčekPríslovia3,3

Príslovia 3:3

Nech ťa ne­opus­tia milo­sr­den­stvo a prav­da; pri­viaž si ich na svoje hrd­lo; na­píš si ich na tabuľu svoj­ho srd­ca,


Verš v kontexte

2 lebo ti pri­dajú dl­hos­ti dní a rokov života i po­koja.
3 Nech ťa ne­opus­tia milo­sr­den­stvo a prav­da; pri­viaž si ich na svoje hrd­lo; na­píš si ich na tabuľu svoj­ho srd­ca,
4 a tak naj­di milosť a výbor­ný roz­um v očiach Boha i ľudí.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

3 Nech ťa ne­opus­tia milo­sr­den­stvo a prav­da; pri­viaž si ich na svoje hrd­lo; na­píš si ich na tabuľu svoj­ho srd­ca,

Evanjelický

3 Nech ťa ne­opus­tí lás­ka a ver­nosť, pri­viaž si ich na hrd­lo, na­píš na tabuľu svoj­ho srd­ca!

Ekumenický

3 Milo­sr­den­stvo a ver­nosť nech ťa ne­opus­tia. Pri­viaž si ich na krk, na­píš si ich na tabuľu srd­ca

Bible21

3 Lás­ka a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vy­ryj do srd­ce!