RoháčekPríslovia3,22

Príslovia 3:22

A bude to životom tvojej duši a pôvab­nou milotou tvoj­mu hrd­lu.


Verš v kontexte

21 Môj synu, nech ne­odídu tie veci zpred tvojich očí; os­tríhaj to, čo pro­spieva, a dômysel­nosť.
22 A bude to životom tvojej duši a pôvab­nou milotou tvoj­mu hrd­lu.
23 Vtedy poj­deš bez­pečne svojou ces­tou a nenarazíš svojou nohou.

späť na Príslovia, 3

Príbuzné preklady Roháček

22 A bude to životom tvojej duši a pôvab­nou milotou tvoj­mu hrd­lu.

Evanjelický

22 a budú ti životom i oz­dobou tvoj­mu hrd­lu.

Ekumenický

22 Budú pre teba životom, oz­dobou na tvojom kr­ku.

Bible21

22 To ony da­rují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí.