RoháčekPríslovia28,9

Príslovia 28:9

Kto od­vracia svoje ucho, aby ne­počul zákona, toho i mod­lit­ba je ohav­nosťou.


Verš v kontexte

8 Ten, kto rozm­nožuje svoj majetok úžerou a úrokom, shromažďuje ho tomu, kto sa zľutováva nad chudob­nými.
9 Kto od­vracia svoje ucho, aby ne­počul zákona, toho i mod­lit­ba je ohav­nosťou.
10 Ten, kto za­vádza úp­rim­ných na zlú ces­tu, pad­ne sám do svojej jamy, a bez­úhon­ní zdedia dob­ré.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

9 Kto od­vracia svoje ucho, aby ne­počul zákona, toho i mod­lit­ba je ohav­nosťou.

Evanjelický

9 Ak si nie­kto od­vracia ucho, aby ne­počul náuku, aj jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.

Ekumenický

9 Ak si nie­kto za­pcháva uši, aby ne­počul zákon, jeho mod­lit­ba je ohav­nosťou.

Bible21

9 Když někdo od­vrací ucho, aby nes­lyšel Zákon, i jeho mod­lit­ba bude ohavná!