RoháčekPríslovia28,2

Príslovia 28:2

Pre pre­stúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre roz­um­ného človeka znalého sa predĺži pokoj­ný stav.


Verš v kontexte

1 Bez­božní utekajú bez toho, že by ich nie­kto honil; ale spraved­liví sú smelí jako mladý lev.
2 Pre pre­stúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre roz­um­ného človeka znalého sa predĺži pokoj­ný stav.
3 Chudob­ný muž, ktorý utis­kuje núdz­nych, je ako splavujúci dážď, po ktorom nebýva chleba.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

2 Pre pre­stúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre roz­um­ného človeka znalého sa predĺži pokoj­ný stav.

Evanjelický

2 Pre hriešnosť krajiny sa čas­to menia kniežatá, ale pod chápavým a roz­um­ným mužom ustália sa po­mery.

Ekumenický

2 Pri vzbure v krajine je mnoho vod­cov, no len roz­um­ný a osvedčený muž ud­rží poriadok.

Bible21

2 Když je v zemi bez­práví, mno­zí v ní panují; vládce znalý a ro­zumný se dlouho udrží.