RoháčekPríslovia28,16

Príslovia 28:16

Knieža bez roz­umu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakom­stva, predĺži s­voje dni.


Verš v kontexte

15 Revúci lev a behajúci med­veď ­hlad­ný je bez­božný panov­ník nad chudob­ným ľudom.
16 Knieža bez roz­umu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakom­stva, predĺži s­voje dni.
17 Človek, obťažený ľud­skou kr­vou, uteká až do jamy; nech ho ne­pod­poria!

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

16 Knieža bez roz­umu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakom­stva, predĺži s­voje dni.

Evanjelický

16 Nerozum­né knieža je veľký vy­dierač, kto však nenávidí mrz­ký zisk, bude dlho žiť.

Ekumenický

16 Vladár, čo stratil súd­nosť, spôsobuje mnoho ú­tlaku, no ten, čo nenávidí ne­op­ráv­nený zisk, bude dlho žiť.

Bible21

16 Vůd­ce, jenž ne­mys­lí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane.