RoháčekPríslovia28,15

Príslovia 28:15

Revúci lev a behajúci med­veď ­hlad­ný je bez­božný panov­ník nad chudob­ným ľudom.


Verš v kontexte

14 Blaho­slavený človek, ktorý sa vždyc­ky strachuje; ale ten, kto za­tvr­dzuje svoje srd­ce, pad­ne do zlého.
15 Revúci lev a behajúci med­veď ­hlad­ný je bez­božný panov­ník nad chudob­ným ľudom.
16 Knieža bez roz­umu býva veliký dráč; ale ten, kto nenávidí lakom­stva, predĺži s­voje dni.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

15 Revúci lev a behajúci med­veď ­hlad­ný je bez­božný panov­ník nad chudob­ným ľudom.

Evanjelický

15 Vrčiaci lev a útočiaci med­veď je bez­božný panov­ník nad úbohým ľudom.

Ekumenický

15 Ako revúci lev a túlavý med­veď je svoj­voľný panov­ník nad bied­nym ľudom.

Bible21

15 Jako lev řvou­cí, jak med­věd zuřivýje ničemný panovník nad li­dem ubo­hým.