RoháčekPríslovia28,1

Príslovia 28:1

Bez­božní utekajú bez toho, že by ich nie­kto honil; ale spraved­liví sú smelí jako mladý lev.


Verš v kontexte

1 Bez­božní utekajú bez toho, že by ich nie­kto honil; ale spraved­liví sú smelí jako mladý lev.
2 Pre pre­stúpenie zeme býva mnoho jej kniežat; ale pre roz­um­ného človeka znalého sa predĺži pokoj­ný stav.
3 Chudob­ný muž, ktorý utis­kuje núdz­nych, je ako splavujúci dážď, po ktorom nebýva chleba.

späť na Príslovia, 28

Príbuzné preklady Roháček

1 Bez­božní utekajú bez toho, že by ich nie­kto honil; ale spraved­liví sú smelí jako mladý lev.

Evanjelický

1 Bez­božný uteká, hoci ho ni­kto neženie, ale spravod­livý sa cíti bez­pečný ako levíča.

Ekumenický

1 Bez­božník uteká, hoci ho nik ne­prena­sleduje, spravod­livý je však sebais­tý ako levíča.

Bible21

1 Da­re­báci pr­chají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi.