RoháčekPríslovia27,4

Príslovia 27:4

Ukrut­ná vec je prch­livosť, a po­vodňou je hnev; ale kto ob­stojí pred závisťou?


Verš v kontexte

3 Tiaž kameňa a váha pies­ku je veľká; ale hnev bláz­na je ťažší nad to oboje.
4 Ukrut­ná vec je prch­livosť, a po­vodňou je hnev; ale kto ob­stojí pred závisťou?
5 Lepšie je zjav­né kar­hanie ako skrytá lás­ka.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

4 Ukrut­ná vec je prch­livosť, a po­vodňou je hnev; ale kto ob­stojí pred závisťou?

Evanjelický

4 Ľúta je zúrivosť a za­plavujúci je hnev, ale kto ob­stojí pred žiar­livosťou?

Ekumenický

4 Roz­horčenie je kruté, hnev je sťa po­vodeň, kto však ob­stojí pred žiar­livosťou?

Bible21

4 Zlo­ba je krutá a hněv prudký, kdo však ob­sto­jí před závis­tí?