RoháčekPríslovia27,27

Príslovia 27:27

A do­statok mlieka od kôz je na tvoj po­krm, na po­krm tvoj­ho domu, a je životom tvojim diev­kam.


Verš v kontexte

25 Keď sa od­prace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vr­chov.
26 Baran­ce sú na tvoj odev, a plácou poľa sú koz­li.
27 A do­statok mlieka od kôz je na tvoj po­krm, na po­krm tvoj­ho domu, a je životom tvojim diev­kam.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

27 A do­statok mlieka od kôz je na tvoj po­krm, na po­krm tvoj­ho domu, a je životom tvojim diev­kam.

Evanjelický

27 do­sť kozieho mlieka na tvoju výživu, na živobytie pre tvoju domác­nosť a na výživu tvojich služob­níc.

Ekumenický

27 máš do­sť kozieho mlieka na svoju obživu, na obživu svojej rodiny i na živobytie svojich slúžok.

Bible21

27 Kozího mléka bude dostatek, pokrm pro tebe i pro tvou rodinu, dostatek živo­bytí i pro tvou če­ládku!