RoháčekPríslovia27,24

Príslovia 27:24

Lebo hoj­nosť ne­tr­vá na veky, alebo či azda ­tr­vá koruna z po­kolenia na po­kolenie?


Verš v kontexte

23 Znaj dob­re stav svoj­ho d­rob­ného stáda a obráť svoj po­zor na čriedy dobyt­ka.
24 Lebo hoj­nosť ne­tr­vá na veky, alebo či azda ­tr­vá koruna z po­kolenia na po­kolenie?
25 Keď sa od­prace seno, ukáže sa svieža otava, a spracú sa aj byliny vr­chov.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

24 Lebo hoj­nosť ne­tr­vá na veky, alebo či azda ­tr­vá koruna z po­kolenia na po­kolenie?

Evanjelický

24 lebo imanie ne­tr­vá večne, ani bohat­stvo z po­kolenia na po­kolenie.

Ekumenický

24 veď hoj­nosť nebude navždy ani koruna pre všet­ky po­kolenia.

Bible21

24 Bo­hatství pře­ce netrvá věčně, netrvá ani ko­ru­na králů.