RoháčekPríslovia27,17

Príslovia 27:17

Železo sa os­trí železom, a človek os­trí tvár svoj­ho blížneho.


Verš v kontexte

16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.
17 Železo sa os­trí železom, a človek os­trí tvár svoj­ho blížneho.
18 Ten, kto stráži fík, bude jesť jeho ovocie, a ten, kto os­tríha svoj­ho pána, bude ctený.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

17 Železo sa os­trí železom, a človek os­trí tvár svoj­ho blížneho.

Evanjelický

17 Železo sa brúsi železom a jeden človek brúsi druhého.

Ekumenický

17 Železo sa brúsi železom, charak­ter blížneho ob­rusuje človek.

Bible21

17 Že­le­zo se brou­sí železem, tak pří­tel brou­sí svého pří­te­le.