RoháčekPríslovia27,16

Príslovia 27:16

Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.


Verš v kontexte

15 Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.
16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.
17 Železo sa os­trí železom, a človek os­trí tvár svoj­ho blížneho.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

16 Ten, kto by ju chcel ukryť, ukrýva vietor, a olej sa vy­skyt­ne jeho pravici.

Evanjelický

16 kto ju ukrýva, ukrýva vietor a chytá pravicou olej.

Ekumenický

16 kto ju chce zvlád­nuť, chce zvlád­nuť vietor a chytiť olej pravicou.

Bible21

16 Kdo ji chce zkro­tit, chce zkro­tit vítr, do pravé ruky chce olej po­chytat.