RoháčekPríslovia27,14

Príslovia 27:14

Tomu, kto veľkým hlasom dob­rorečí svoj­mu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.


Verš v kontexte

13 Vez­mi jeho rúcho, lebo sa za­ručil za cudzieho a za cudzozem­ku, vez­mi jeho záloh.
14 Tomu, kto veľkým hlasom dob­rorečí svoj­mu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.
15 Ustavičné kvap­kanie v deň prívalu a svár­livá žena sú si rov­né.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

14 Tomu, kto veľkým hlasom dob­rorečí svoj­mu priateľovi vstanúc skoro za rána, počíta sa to za zlorečenie.

Evanjelický

14 Keď nie­kto včas­ráno pri­hlas­no žeh­ná blížneho, budú to po­kladať za pre­klínanie.

Ekumenický

14 Kto včas­ráno hlučne dob­rorečí blížnemu, bude sa to po­važovať za zlorečenie.

Bible21

14 Kdo své­mu pří­te­li halasně žeh­ná už brzy od rána, za klet­bu se mu to počítá.