RoháčekPríslovia27,11

Príslovia 27:11

Buď múd­ry, môj synu, a ob­veseľuj moje srd­ce, aby som mal čo od­povedať tomu, kto ma po­tupuje.


Verš v kontexte

10 Svoj­ho priateľa a priateľa svoj­ho otca ne­opus­ti, ale nevchádzaj do domu svoj­ho brata v deň svoj­ho nešťas­tia; lepší je blíz­ky súsed ako ďaleký brat.
11 Buď múd­ry, môj synu, a ob­veseľuj moje srd­ce, aby som mal čo od­povedať tomu, kto ma po­tupuje.
12 Opatr­ný vidiac zlé skryje sa; hlupáci prej­dúc zamiešajú sa a pykajú.

späť na Príslovia, 27

Príbuzné preklady Roháček

11 Buď múd­ry, môj synu, a ob­veseľuj moje srd­ce, aby som mal čo od­povedať tomu, kto ma po­tupuje.

Evanjelický

11 Syn môj, buď múd­ry a po­teš mi srd­ce, aby som mohol od­povedať tomu, kto ma haní.

Ekumenický

11 Buď múd­ry, syn môj, a roz­veseľ moje srd­ce, aby som mohol od­povedať tomu, čo mi robí výčit­ky.

Bible21

11 Po­těš mé srd­ce, synu, a buď moudrý, ať mám co od­po­vědět na cizí urážky.