RoháčekPríslovia26,23

Príslovia 26:23

Jako strieborná tros­ka, po­tia­hnutá po črepe, také sú horúce rty a p­ri tom zlé srd­ce.


Verš v kontexte

22 Slová pletichára sú jako lahôd­ky a so­stupujú do vnútor­nos­tí života.
23 Jako strieborná tros­ka, po­tia­hnutá po črepe, také sú horúce rty a p­ri tom zlé srd­ce.
24 Svojimi rtami sa pre­tvára nenávist­ník; ale vo svojom vnút­ri skladá lesť.

späť na Príslovia, 26

Príbuzné preklady Roháček

23 Jako strieborná tros­ka, po­tia­hnutá po črepe, také sú horúce rty a p­ri tom zlé srd­ce.

Evanjelický

23 Zaliečavé pery so zlým srd­com sú ako ob­liev­ka na hlinenej nádobe.

Ekumenický

23 Ako po­strieb­rená hlinená nádoba sú lichotivé pery so zlým srd­com.

Bible21

23 Stříbrná glazura na střepu hliněnémjsou vře­lé rty na srd­ci zlém.